Executive search met maatschappelijke impact

Aanbod

U wilt iemand binnenhalen die blijft en uw organisatie meer impact laat maken?

Dan wilt u een headhunter, die verantwoordelijkheid neemt
voor een succesvolle integratie

Dit is wat ik bied

Executive search, met de garantie dat ik er alles aan zal doen om de kandidaat niet alleen te plaatsen, maar om haar of hem ook succesvol te laten zijn.

U bent een groot deel van de fee alléén verschuldigd na een succesvolle integratieperiode van een jaar.

Het gaat voornamelijk om MT-functies, maar ook over andere cruciale functies voor uw organisatie kom ik graag praten. Zeker als persoonlijk leiderschap daarbij een belangrijke rol speelt.

Criteria voor succes

De onderstaande succescriteria zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en mijn financieel commitment

Selectie op

persoonlijk leiderschap

Ik selecteer al jaren in belangrijke mate op basis van persoonlijk leiderschap (ben gecertificeerd in dienend leiderschap, waarbij authenticiteit voor mij de kern is). Ik zie dit als de belangrijkste graadmeter voor het inschatten van de kans op succes binnen uw organisatie.

Hieronder laat ik zien waarom persoonlijk leiderschap cruciaal is als u in een nieuwe organisatiefase bijvoorbeeld het volgende wilt bereiken:

E
De koersvastheid van uw organisatie versterken

Een authentiek persoon heeft zichzelf geaccepteerd met al zijn kwaliteiten en beperkingen en blijft ook onder druk staan voor zijn waarden

E
De wendbaarheid van uw organisatie vergroten

Een dienend leider is in staat de verantwoordelijkheid laag te leggen in organisatie; zij/hij kan loslaten en vertrouwen geven

E
Het innovatievermogen vergroten

Een dienend leider versterkt innovatief werkgedrag; vooral authenticiteit en empowerment zijn hier debet aan (en lef merk ik)

E
De cultuur veranderen en elkaar meer aanspreken op impact

Een dienend leider versterkt vertrouwen, toename productieve conflicten, grotere betrokkenheid bij elkaar, aanspreken op gedrag en prestaties

E
De prioriteit leggen bij het laten groeien en schitteren van mensen (scale-up bijvoorbeeld)

Een dienend leider is niet gericht op ego, hiërarchie en macht, maar staat voor het laten groeien van de mensen om haar/hem heen.

Organisatie onderzoek vacature

Door middel van interviews met medewerkers en andere stakeholders van uw organisatie krijg ik een goed gevoel bij de richting en de marges van de functie.

E
Uitkomsten organisatieonderzoek vacature:
  • Wat vraagt de nieuwe organisatiefase?
  • Wat is daarvoor nodig aan persoonlijk leiderschap, kennis en kunde in de betreffende rol?
  • Waar zit de speelruimte?
  • Wat zijn de valkuilen?
  • Hoe ziet het leiderschap van opdrachtgever eruit?
E
Waarom is dit nodig?
  • Een neutrale blik van buiten blijkt verfrissend te werken

  • Het sparren tijdens de presentatie met u als opdrachtgever levert vaak nieuwe gezichtspunten op

  • De betrokkenheid en “buy-in” binnen uw organisatie worden groter, waardoor de selectie en integratie professioneler verloopt

  • Ik kan creatiever zijn in het zoekproces en verrassender kandidaten presenteren 

  • Ik schat de kans van slagen en het afbreukrisico voor ‘mijn’ kandidaten in en verkrijg voldoende ammunitie om potentiële kandidaten die nu een goede positie hebben te informeren over een overstap.

Iedere zoektocht is maatwerk

Iedere opdracht wordt opnieuw breed in de relevante markt(en) uitgezet en niet beperkt tot de “bekenden” uit de eigen database.

Het zoekwerk doe ik zelf

Professionele benadering van kandidaten

Ik zoek en benader de potentiële kandidaten zelf. Door het vooronderzoek en het sparren met mijn opdrachtgever heb ik zo’n gevoel bij de functie gekregen, dat ik potentiële kandidaten op de meest professionele manier kan benaderen en informeren.

Vastbijten
Het extra selecteren op persoonlijk leiderschap vraagt een groter aantal potentiële kandidaten dan gebruikelijk. Door het grondige vooronderzoek ben ik in staat de markt meer out-of-the-box te benaderen, waardoor het speelveld groter wordt. En de resultaten maken het meer dan waard (en leuk!) om me net zolang vast te bijten tot de juiste mix aan kandidaten gevonden is.

Een jaar lang

begeleid ik de integratie

Ontwikkelpunt en afbreukrisico bekend
Meestal is voor de ondertekening van het arbeidscontract bekend welk ontwikkelpunt er is en wat het afbreukrisico is. En soms heb ik dat al beschreven in de presentatie van de kandidaat.

Niets mee gedaan
Om verschillende redenen wordt hier af en toe geen vervolg aan gegeven. Men komt er gewoon niet aan toe door andere prioriteiten. De nieuwe vrouw/man werkt keihard en doet veel nieuwe indrukken op, waardoor hij of zij geen reflectiemomenten neemt. Of zij/hij vindt de gevonden zingeving zo mooi, dat de (culturele) ergernissen weggestopt worden. “Het komt vanzelf wel goed”.

Wat voeg ik toe?
Ik dwing eigenlijk de nodige reflectiemomenten af. Voel wat er speelt en doe suggesties om eventuele obstakels weg te nemen. Vang de scherpe kantjes af. Soms door zelf gesprekken te voeren met betrokkenen, soms door een coaching traject aan te bevelen.

N

Een headhunter die verantwoordelijkheid neemt

N

Voor organisaties die bijdragen aan een betere wereld

N

100% Succesratio

Jan Willem Elffers | jwelffers@search4better.nl | 0651396036

Jan Willem Elffers
jwelffers@search4better.nl 
0651396036