KWALITEIT & ETHIEK

Kwaliteit en Ethiek

Principes

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We accepteren alleen betalingen van de klant, nooit van potentiële kandidaten.
 •  Alle informatie verkregen van klanten en kandidaten wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 • We accepteren alleen die opdrachten waarvan we zeker genoeg zijn, dat we die naar tevredenheid kunnen voltooien.
 • We accepteren geen opdracht tenzij we toegang hebben tot alle noodzakelijke informatie.
 • We benaderen onder geen beding medewerkers van klanten voor opdrachten voor andere klanten zonder voorafgaande toestemming tot een jaar na afronding van de laatste opdracht.
 • We werken alleen op exclusieve basis.
 • We werken nooit op basis van ‘no cure, no pay’.
 • Onze beoordeling van het vermogen van de kandidaat om de situatie in kwestie het hoofd te kunnen bieden, wordt afgerond met een referentiecheck.
 • Wij behandelen alle contacten met potentiële kandidaten, op dezelfde manier als waarop we alle informatie over onze klant behandelen: met respect.
 • We tekenen altijd een schriftelijk contract met onze klant waarin de aard en de voorwaarden van de opdracht worden uiteengezet.
 • We geven kandidaten alleen informatie over de klant, die door de klant is goedgekeurd.
 • We presenteren alleen kandidaten die na uitgebreid onderzoek en evaluatie volledig gekwalificeerd blijken te zijn voor de betreffende functie, volgens het afgesproken zoekprofiel.
 • We stellen hoge ethische normen voor professioneel gedrag en leven deze principes consequent na, iedere dag, zowel extern als intern.
 • We houden ons aan ethische normen met de nadruk op eerlijkheid en integriteit, waarbij we zorgvuldig omgaan met onze relaties met klanten, kandidaten en collega’s. Bovendien hechten we veel waarde aan kwaliteit.
 • We respecteren de AVG.
 • We zijn toegewijd aan het handhaven van volledige vertrouwelijkheid en zullen geen vertrouwelijke informatie over klanten of kandidaten onthullen zonder hun toestemming.
 • Inherent aan onze cultuur is de overtuiging dat de manier waarop we omgaan met kandidaten een weerspiegeling is van de organisatie van onze klant en alles wat deze vertegenwoordigt.

CONTACTGEGEVENS

Jan Willem Elffers
T: 06-51396036
E: info@search4better.nl

KvK: 74523929

BLOGS, NIEUWS & INTERVIEWS

ONDERWERPEN