DE WERKWIJZE VAN SEARCH4BETTER

Wij houden van duidelijkheid en we zijn dan ook heel open over onze werkwijze. Voordat u met ons in zee gaat, hebt u volledig helder hoe wij te werk gaan. Volledige transparantie, zonder verrassingen achteraf.

1. BRIEFING, VOORONDERZOEK EN OPDRACHTVERSTREKKING

Het begint allemaal met een verkennend gesprek tussen u en ons om inzicht te krijgen in de functie en de te vinden kandidaat.
Op basis van de informatie uit dit gesprek doen we een kort vooronderzoek naar de haalbaarheid van de opdracht.

Drie redenen waarom dit vooronderzoek belangrijk is (zeker in deze tijd van krapte):

U weet al heel snel of er een goede kans van slagen is dat de vacature zoals die voorligt in te vullen is door ons.

Zo niet, dan denken we mee hoe de functie aangepast kan worden om de slagingskans reëel te maken.

Wij kunnen onze intakegesprekken veel efficiënter voeren, wat uw mensen tijd scheelt.
Pas als blijkt dat de opdracht haalbaar is in de markt en wij er de juiste partij voor zijn, doen we u een voorstel met een gedetailleerde tijdsplanning, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Nadat de opdracht formeel is verstrekt, gaan we van start met de volgende fase.

2. INTAKE

Om de kans op een duurzame match te maximaliseren, doen we een uitgebreide intake.

In deze fase spreken we met een aantal mensen rondom de functie om een compleet beeld te krijgen van de richting van uw organisatie en van de functie. We schatten de kans van slagen in en het afbreukrisico voor ‘onze kandidaten’. We verkrijgen voldoende ammunitie om potentiële kandidaten die nu een goede positie hebben, te kunnen overtuigen van een overstap. En we achterhalen de belangrijkste selectiecriteria.

Hierbij vragen we u ‘de oren van het hoofd’, constructief kritisch vanuit onze kennis van de sector en ervaring in de arbeidsmarkt.

3. TERUGKOPPELING EN ZOEKPROFIEL

Uit al deze gesprekken bepalen we het profiel van de ideale kandidaat en de drie kernpunten voor de search. We koppelen dit terug.

Na uw goedkeuring vormt dit de basis waarop we gaan zoeken.

4. SEARCH

We hanteren een methode, waardoor wij in onze werving niet afhankelijk zijn van adverteren of alleen ons eigen netwerk. Hierdoor kunnen wij per opdracht de beste kandidaten lokaliseren en benaderen voor uw vacature.

Nadat we de relevante focusgroep in kaart hebben gebracht activeren we ons netwerk van mensen dichtbij die focusgroep. Hen vragen we om meer informatie, wat resulteert in kandidaten die anders mogelijk niet op de radar zouden zijn geweest.

Ons netwerk is gebaseerd op:

  • Een breed netwerk bij goede doelen en maatschappelijke organisaties
  • Een lange geschiedenis en ruime ervaring in zoekopdrachten voor zowel goede doelen, maatschappelijke organisaties als voor bedrijven
  • Jarenlang constant bouwen aan een netwerk van dienend leiders
  • Aangevuld met een sterk groeiend netwerk in de wereld van (wetenschappelijk) onderzoek en valorisatie.

We benaderen zorgvuldig alle potentiële kandidaten. We stellen vast wie de beste match zouden kunnen zijn en zetten ons in om te zorgen dat de pareltjes met ons in gesprek willen gaan (weet u nog, de meesten zitten niet op een schopstoel). Hierbij kijken we vooral naar hun, met uw organisatie gedeelde, betekenisvolle ambitie. Dit is belangrijk omdat dit inspireert en mobiliseert.

We luisteren goed naar ‘onze’ kandidaten en denken mee. We hebben regelmatig contact met u om extra mogelijkheden, of juist tegenwerpingen, die naar voren komen te bespreken.

Nadat we hebben vastgesteld dat een aantal personen zowel gekwalificeerd zijn voor, als geïnteresseerd zijn in de rol, nodigen wij de kandidaten uit voor het eerste interview met ons.

5. SELECTIE

Tijdens de gestructureerde interviews met ons worden kandidaten niet alleen beoordeeld op kennis en ervaring. Vooral ook motivatie, ambitie, mindset, persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling worden geëvalueerd.

Er wordt gesproken over de cultuur en de richting van uw organisatie; over de richting van de positie, de kansen en de eventuele afbreukrisico’s.

Ook de belangrijkste informatie over arbeidsvoorwaarden wordt besproken. We nemen geen genoegen met standaard antwoorden. We vragen door.

Onze jarenlange ervaring met, kennis van en het selecteren op persoonlijke leiderschap en mindset, beschouwen we als belangrijke verklaring voor onze hoge retentiegraad.

6. PRESENTATIE SHORTLIST

Search4better streeft ernaar om binnen zes weken ongeveer drie nauwkeurig geselecteerde kandidaten te introduceren, de zogenaamde shortlist (het aantal is per search verschillend en hangt mede af van een aantal specifieke factoren).

Tijdens een bijeenkomst met u presenteren we deze kandidaten, ondersteund door een rapport met onze beoordeling van de geschiktheid van elke kandidaat en de aandachtspunten voor uw interviews met hen.

U krijgt talenten gepresenteerd op zoek naar betekenisvol werk, goed geïnformeerd over (de toekomst van) uw organisatie en de rol, de cultuurverschillen en andere (salaris)consequenties van hun stap.

7. INTERVIEW PROCES

We begeleiden uw hele interviewproces en houden een strakke planning aan.

U heeft onze beschrijvingen ontvangen en weet wat de sterke en wat de ontwikkelpunten zijn van de kandidaten. We hebben besproken hoe het proces eruit ziet, wie wat uitvraagt, wat er nog nodig is om een keuze te kunnen maken en welke informatie de kandidaten nog nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen. Search4better introduceert de kandidaten persoonlijk en is op de achtergrond aanwezig tijdens alle interviews. Dit versterkt onze bemiddelingskracht en ons vermogen om u te ondersteunen bij de uiteindelijke selectie. Tevens geeft ons dit de mogelijkheid om de kandidaten die afvallen op een zorgvuldige en positieve manier te debriefen, waardoor zij er vrijwel altijd persoonlijke leerpunten aan over houden en u er mogelijk een ambassadeur bij krijgt.

8. REFERENTIEONDERZOEK

Search4better voert voor de laatste kandida(a)t(en) een referentieonderzoek uit. Zodra de uitkomsten hiervan beschikbaar zijn bespreken wij de bevindingen met u, waarna de definitieve keuze wordt gemaakt.

9. ARBEIDSOVEREENKOMST

Wij houden uw arbeidsovereenkomst aan, maar bemiddelen hierbij zodat wij zo nodig als buffer kunnen fungeren tussen u en de kandidaat.

10. FOLLOW-UP NIEUWE MEDEWERKER

Nadat de uitverkoren kandidaat is gestart, is het voor de meeste bureaus klaar. Maar voor ons nog niet. Dan komt het er namelijk pas echt op aan of er impact gemaakt gaat worden.

Indien gewenst zijn we er om de kandidaat en de organisatie te begeleiden. We voeren een tweetal uitgebreide gesprekken met uw nieuwe medewerker gedurende de eerste 6 maanden dat deze bij u in dienst is.

Reflectie, cultuur en eventueel de ontwikkelpunten bij de nieuwe medewerker zijn het uitgangspunt. Ook met u zal gecheckt worden of alles naar verwachting verloopt of wat eventuele aanvullende acties daartoe kunnen zijn.

11. EVALUATIE

Na een half jaar evalueren we het hele proces met u:

  • Wij vinden uw feedback waardevol
  • Wij waarderen het als u mee wilt denken
  • Wij kunnen onze processen aanpassen om u beter van dienst te kunnen zijn
  • Wij zullen u vragen om als referentie te fungeren.

DEZE ORGANISATIES GINGEN U VOOR:

CONTACT FORMULIER

 

AARZEL NIET EN LEER ONS KENNEN!

GEBRUIK HET CONTACTFORMULIER

OF BEL ONS OP 06-51396036

12 + 2 =

CONTACTGEGEVENS

Jan Willem Elffers
T: 06-51396036
E: info@search4better.nl

KvK: 74523929

BLOGS, NIEUWS & INTERVIEWS

ONDERWERPEN