USP’S SEARCH4BETTER

6 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR SEARCH4BETTER

kennis goede doelen markt1.  DIEPGAANDE KENNIS VAN DE GOEDE DOELENMARKT

De samenleving is in beweging. En dus ook de wereld van de goede doelen. Het is voor ons cruciaal om bij te blijven. Waar willen onze klanten naartoe en wat wordt er van onze kandidaten gevraagd om daar zo goed mogelijk aan bij te dragen?

We vinden het niet alleen belangrijk om ons blijvend te verdiepen in de organisaties waarvoor we werken, maar ook in de goede doelensector als geheel. Welke initiatieven spelen er? Wie zijn er met innovatie bezig? Hoe doen ze dat? Wie hebben het lef om samen te werken om zo meer impact te creëren? Hoe zien zij de toekomst?

Om die reden houden wij jaarlijks een onderzoek, waarbij we vraaggesprekken voeren met leiders uit de wereld van de goede doelen. Maar ook mensen op andere cruciale posities binnen goede doelen spreken we met grote regelmaat. Wij stellen veel vragen. En van onze kant zorgen wij voor een frisse blik van buiten. Elk gesprek is anders, maar stuk voor stuk inspirerend. Door de antwoorden weten we wat nodig is. Dat verbetert de kwaliteit van onze searches. De bevindingen geven we terug aan onze gesprekspartners. Zo ontstaat een voortdurende interactie, waardoor we van elkaar blijven leren, en samen verder kunnen groeien.

USP's S4B2. UW AMBASSADEUR DIE OOK  POSITIEF KRITISCH MEEDENKT

De ramen openzetten en de gebraden patrijsjes vliegen naar binnen….die tijd is voorbij. De arbeidsmarkt is krap. Op uw vacatures reageren niet de juiste mensen. Als er überhaupt al gereageerd wordt.

De pareltjes in de markt hebben keuze. Ze kennen hun marktpositie en maken bewuste stappen in hun leven. Ze zitten goed in hun vel, zijn niet op zoek en letten niet op vacatures.

Wij benaderen hen persoonlijk, als uw ambassadeur. We maken ze enthousiast met uw verhaal en betekenisvol werk. We laten ze zien wat zij kunnen bijdragen aan de toekomstplannen van uw organisatie en wat ze bij u kunnen leren. Gezamenlijke ambities en waarden blijken belangrijke motivatoren te zijn.

En, niet onbelangrijk: uw imago in de markt verbetert doordat uw verhaal op de juiste plekken wordt verteld.

Wij dienen dan wel uw organisatie, de cultuur en de strategie goed te kennen. Positief kritisch te mogen meedenken. Niet alleen willen we meedenken met de vormgeving van de rol, maar gedurende het hele proces. Daardoor weten we wat nodig is om bij u en in uw sector succesvol te kunnen zijn.

3. TOEGANG TOT DE TOPPERS VOOR UW BRANCHE

We zijn gespecialiseerd in goede doelen en maatschappelijke organisaties. Wij zijn niet een recruitmentbureaus dat zich beperkt tot executives of alleen functies op het gebied van finance of fondsenwerving. Wij gaan graag met u in de breedte en ambieren een duurzame samenwerking. Wij zoeken zowel bestuurs-/directie- en MT-functies, als professionals. Dwars door alle disciplines en dwars door de wereld van de goede doelen en maatschappelijke organisaties.

We zijn in staat dit te doen door onze searchmethodiek. Ons netwerk is de basis van waaruit we snel kunnen schakelen in de voor de functie benodigde richting. Doordat onze opdrachten gaan over zingeving en door onze zorgvuldige werkwijze, zijn onze relaties steeds weer bereid te helpen. Search4Better levert maatwerk en zet elke search opnieuw op. Daarbij kijken we bovendien verder dan alleen ons eigen netwerk.

Hierdoor kunnen wij in principe alle cruciale vacatures in uw organisatie invullen. Vanzelfsprekend zijn we daartoe vaker bij u over de vloer en blijven betrokken. We leren u en uw organisatie steeds beter kennen. Dit komt de voortgang van het proces ten goede. In feite worden we een echte partner voor u op gebied van recruitment.

4. PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN EEN GROWTH MINDSET 

In de organisatiekunde is men het er steeds meer over eens dat persoonlijk leiderschap een cruciale rol speelt in het succes van de organisatie, en zo leidt tot meer impact. Niet voor niets dus dat wij persoonlijk leiderschap als een belangrijk selectiecriterium gebruiken.

Persoonlijk leiderschap vormt de basis van dienend leiderschap. We beschouwen dienend leiderschap als de meest effectieve vorm van leiderschap. Net als de grootste managementdenkers trouwens. Om het met de woorden van Inge Nuijten van Redpoint Company samen te vatten: ‘Echte leiders dienen.’

Waarom is het zo effectief?

Een dienend leider stelt het belang van anderen en de organisatie voorop. Een dienend leider is oprecht en handelt authentiek, consistent en consequent. Consequent handelen vanuit het grotere geheel geeft vertrouwen en inspireert.
Diezelfde basis van authenticiteit maakt niet alleen leidinggevenden impactvoller. Iedereen in een organisatie vaart er wel bij. De prestaties groeien en het welzijn neemt toe.

Dienend leiderschap vergt bewustzijn, zelfreflectie en levenservaring. Wij checken voor u in hoeverre kandidaten bewust of onbewust stappen hebben gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling.
Tevens kijken we naar mindset. Een zogeheten ‘growth mindset’ is (onder andere) een indicator of iemand makkelijk met veranderingen kan omgaan. Wij onderzoeken of kandidaten een growth mindset hebben.

search4better contact5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET INTEGRATIEPROCES

Nadat de uitverkoren kandidaat is gestart, is het voor de meeste bureaus klaar. Voor ons niet. Dan komt het er namelijk pas echt op aan of er impact gemaakt gaat worden. Wij zijn er dan om de kandidaat en de organisatie te begeleiden. We zorgen voor de nodige reflectiemomenten. Daar rekenen we niets extra’s voor; voor ons is dat gewoon onderdeel van wat we u bieden.

We hebben onder andere veel ervaring in het begeleiden van mensen vanuit het commerciële bedrijfsleven naar een organisatiecultuur waarin bevlogenheid voor de maatschappij de hoofdtoon voert. We snappen de complexiteit van het speelveld, blijven leren van en over de veranderingen in de markt door voortdurend met verschillende spelers in gesprek te blijven. Deze interacties zorgen ervoor dat we gezamenlijk de kwaliteit maximaal kunnen houden.

6. KORTE LIJNEN, SNEL SCHAKELEN

Wellicht denkt u nu, ja natuurlijk willen we een headhunter waarmee we snel kunnen schakelen, dat wil toch iedereen? Toch ligt het niet zo eenvoudig. Want om dat te bereiken moet de headhunter zowel de goede doelenmarkt als uw organisatie haarscherp in beeld hebben. En dát is nu precies waarin wij ons onderscheiden.

De goede doelenmarkt kennen wij goed doordat wij voortdurend in interactie blijven met partijen. Maar ook uw organisatie willen we doorgronden. We snappen heel goed dat dat in het begin nog wat spannend kan zijn voor u. Vertrouwen moet immers groeien.

Daarnaast vergt het een investering in tijd. Van ons, en ook van u. We zullen u veel vragen stellen, en doorvragen, totdat we een glashelder beeld hebben van uw organisatie. Dat begint zich al vrij snel terug te betalen doordat we daarna versneld aan de gang kunnen. Bij elke volgende opdracht betaalt dit zich uit, aangezien we vanaf het eerste moment al met u mee kunnen denken.

Dit kan ook betekenen dat we u op uw huid zitten als er snel gereageerd moet worden ten behoeve van een kandidaat. Het kan soms cruciaal zijn om het momentum te benutten, the window of opportunity.

Het resultaat is dat u geen onnodige tijd meer hoeft te verliezen en dat die topper snel voor u aan de slag kan.

Alles begint met een kennismaking. Bel Jan Willem op 06-51396036.

HERKENBAAR?

Wanneer uw organisatie wil bijdragen aan een betere wereld dan wilt u maatschappelijke impact maken. Daar hebt u de juiste mensen voor nodig. Maar de maatschappij is veranderd. Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat de pareltjes die u zoekt, schaars zijn en zelf meestal niet actief op zoek. Op uw vacatures reageren niet de juiste mensen – als er überhaupt al gereageerd wordt.
En u wilt geen genoegen nemen met de eerste de beste. Want, de kosten van een mishire zijn hoog.

HOE FIJN ZOU HET ZIJN OM SAMEN TE WERKEN MET EEN HEADHUNTER DIE DEZE ROL VOOR U KAN VERVULLEN?

De wereld van de goede doelen, NGO’s, fondsen en andere maatschappelijke organisaties, is speciaal vakgebied, beslist niet zomaar te vergelijken met het commerciële bedrijfsleven. Dan wil je ook een headhunter die snapt hoe het er werkt, hoe men er werkt.
Search4Better heeft zich volledig toegelegd op dit gebied.
Met jarenlange ervaring weten wij precies wat nodig is om er optimaal te functioneren. En welke mensen daarvoor nodig zijn.
Daarbij zijn wij voortdurend in contact met de sector; op alle niveaus. Zo zitten wij dicht op de markt en op de ontwikkelingen die zich daar voltrekken. Het betekent dat u vol vertrouwen en volledig ontzorgd uw vacatures in onze handen kunt leggen. Wij zorgen ervoor dat die topper voor u wordt gevonden, zodat u kunt doen waar het allemaal om begonnen was:

IMPACT MAKEN!

DEZE ORGANISATIES GINGEN U VOOR:

CONTACT FORMULIER

 

AARZEL NIET EN LEER ONS KENNEN!

GEBRUIK HET CONTACTFORMULIER

OF BEL ONS OP 06-51396036

3 + 4 =

CONTACTGEGEVENS

Jan Willem Elffers
T: 06-51396036
E: info@search4better.nl

KvK: 74523929

BLOGS, NIEUWS & INTERVIEWS

ONDERWERPEN