Wellicht is het u al wel eens overkomen. Dan voelt u waar ik het over heb. Mocht u het nog niet hebben meegemaakt dan bent u een van de lucky birds. Maar juist dan kan dit artikel voor u een eye-opener betekenen. Ik heb het over de kosten van een mishire, een bad hire. Oftewel een nieuwe medewerker die niet voldoet en wat de kosten daarvan zijn voor uw organisatie, zichtbaar en onzichtbaar.

Kosten van iemand die zonder naar verwachting gepresteerd te hebben weggaat (al dan niet vrijwillig):

  • Directe kosten als salaris, recruitment, training, kantoorkosten, ieders tijd…
  •  Kosten voor afvloeiing en vervanging
  • Kosten en tijd om periode te overbruggen tot vervanging er is
  • Verstoring van sfeer, motivatie en goodwill bij anderen in team(s)
  • Verstoring teamprestaties
  • Verstoring klantrelaties
  • Kansen die verloren gaan.

De schattingen en uitkomsten van onderzoeken lopen sterk uiteen, maar dat de kosten van een mishire aanzienlijk zijn is duidelijk. Deze zijn ook wel afhankelijk van het soort functie. En de impact voor kleinere organisaties is relatief groter. Wij schatten deze op minimaal een jaarsalaris.

We zijn dan ook trots op onze succesratio en investeren continu in de kwaliteit van onze dienstverlening om deze zo te houden. Juist in krappe marktomstandigheden.