Rond de jaarwisseling is het altijd goed om even stil te staan bij wat we hebben bereikt en waar we naartoe willen. Automatisch komt dan ook de vraag naar boven: ‘Waar gaat het met de goede doelen naartoe?’ De wereld verandert immers in een rap tempo, de opstapeling van crises lijkt groter dan ooit, en de middelen zijn – per definitie, maar in een tijd van cumulatie van crises nog meer – schaars. Hoewel wij niet over een glazen bol beschikken, hebben wij steeds sterker het gevoel dat het antwoord gezocht moet worden in samenwerking.

 

Waarom?

 

Samenwerking tussen organisaties is juist in deze tijd belangrijk om verschillende redenen:

1. Complexiteit van uitdagingen: Veel hedendaagse uitdagingen, zoals klimaatverandering, wereldwijde gezondheidscrises en sociaaleconomische ongelijkheid, zijn complex en overstijgen individuele organisaties. Samenwerking stelt organisaties in staat om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen die effectiever zijn dan wat ze afzonderlijk zouden kunnen bereiken.

2. Snelle veranderingen: De wereld evolueert snel, en organisaties moeten zich aanpassen aan nieuwe technologieën, marktdynamieken en maatschappelijke verschuivingen. Samenwerking stelt organisaties in staat om wendbaarder te zijn en gezamenlijk te reageren op veranderingen.

3. Gedeelde middelen: Samenwerking maakt efficiënter gebruik van middelen mogelijk. Het delen van kennis, expertise, financiële middelen en netwerken kan leiden tot kostenbesparingen en een grotere impact.

4. Innovaties: Samenwerking stimuleert innovatie door verschillende perspectieven, vaardigheden en ervaringen samen te brengen. Het bevordert het delen van ideeën en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen voor complexe problemen.

5. Maatschappelijke verwachtingen: Steeds meer wordt van organisaties verwacht dat ze niet alleen winst nastreven, maar ook een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu. Samenwerking met andere organisaties vergroot de mogelijkheid om collectief aan deze verwachtingen te voldoen.

6. Veerkracht: Samenwerking vergroot de veerkracht van organisaties in het omgaan met onverwachte gebeurtenissen, zoals pandemieën of natuurrampen. Gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot een effectievere crisisrespons.

7. Legitimiteit en vertrouwen: Door samen te werken met andere organisaties kunnen ze legitimiteit opbouwen en het vertrouwen van het publiek winnen. Dit is vooral relevant in een tijd waarin transparantie en verantwoording steeds belangrijker worden.

Kortom, de complexiteit van de hedendaagse uitdagingen, de noodzaak van innovatie en de verwachtingen van de maatschappij benadrukken het belang van samenwerking tussen organisaties om gezamenlijk een positieve impact te realiseren.

Benieuwd wat dat voor consequenties heeft op het gebied van leiderschap binnen jouw organisatie? Je mag ons altijd benaderen om daar eens vrijblijvend over te praten.