Met de toetreding van drie nieuwe leden is de Raad van Toezicht van de Amsterdam UMC Foundation per 1 mei compleet. De nieuwe leden zijn drie SER Topvrouwen: Simone van Bijsterveldt (Finance & Audit), Josephine Colijn (Vicevoorzitter/Voorzitter Auditcommissie) en Femke van Ooijen (Legal & Governance). Search4Better, executive-search bureau voor goede doelen organisaties, heeft de search hiervoor uitgevoerd.

De Amsterdam UMC Foundation is voortgekomen uit de fusie tussen de twee fondsenwervende stichtingen van Amsterdam UMC: AMC Foundation en VUmc Fonds. De Amsterdam UMC Foundation beoogt medisch wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam UMC te stimuleren dat veelbelovend en innovatief is, maar lastig te financieren door reguliere financieringsbronnen zoals subsidies van de overheid en collectebusfondsen.

De fondsenwervende teams van beide locaties zetten zich onder leiding van directeur Pelagia de Wild gezamenlijk in voor de doelen van beide locaties. Zodoende worden de fondsenwervende expertises gedeeld en zullen elkaar versterken. Een belangrijke focus blijft daarbij het geoormerkt geven voor bepaalde thema’s en projecten.

Bij de samenvoeging van beide fondsen, is gekozen een deel van de Raad van Toezicht te vernieuwen. Dink Legemate is per 1 januari 2023 als voorzitter aangetreden. Ten behoeve van de continuïteit zijn Jan Rauwerda en Jan Willem Sieburgh aangebleven.

Simone van Bijsterveldt is eigenaar van Liobé, waarbij zij andere organisaties helpt bij hun groei op het gebied van back office. Daarnaast is Simone onder andere lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Audit Commissie van het Nederlands Filmfonds, lid/vice voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Audit Commissie bij TivoliVredenburg en is zij bestuurslid van de Continuity Foundation van Novamedia/Postcode Loterij Group.
Josephine Colijn is in het dagelijks leven interim bestuurder, Lid van de governance-commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en docent Governance. Zij is onlangs gestart als Senior PUM Expert voor advisering in met name Franstalige landen.
Femke van Ooijen heeft veel ervaring opgedaan in de boardroom als (interim) bestuurssecretaris en juridisch adviseur in de zorgsector, onder andere bij Reade, het Antoni van Leeuwenhoek en Stichting Philadelphia Zorg.

Met de toetreding van de drie SER Topvrouwen staat er nu een sterk team, met een goede man-vrouw verhouding en een uitgebalanceerde leeftijdsopbouw, dat zich kan richten op de toekomst.

Meer informatie vindt u op de websites:

Amsterdam UMC Foundation: https://www.amsterdamumcfoundation.nl

Search4Better: https://www.search4better.nl