Wat is Dienend Leiderschap?

Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: dienend leiderschap is niet een leiderschapsstijl, geen managementstijl. Het is een levenshouding, een manier van zijn. Een dienend leider zet het belang van anderen en het belang van het grotere geheel voorop. Dit zorgt voor een oprechte houding waarin iemand consequent en consistent handelt. Hiermee ontstaat een klimaat van voorspelbaarheid, wat een belangrijke graadmeter blijkt te zijn voor vertrouwen, en daarmee voor welzijn en goede prestaties van eenieder. Immers, het neemt angst weg (of je wel goed genoeg bent, of je nog mag blijven) en maakt de weg vrij om te groeien.

Een dienend leider handelt niet om de eigen behoeften, gebaseerd op eerzucht of ego, te bevredigen. Denk daarbij aan status, macht, geld. Dit wil niet zeggen dat een dienend leider geen ego heeft, ook niet dat het een perfect mens is zonder manco’s.
Het is juist iemand die het eigen ego goed kent en onderkent. Door de eigen manco’s, valkuilen of angsten tijdig te herkennen wanneer deze dreigen op te spelen én te parkeren, wordt ondervangen dat deze de sfeer gaan beheersen. Zodoende kan ruimte ontstaan om samen te groeien en de organisatie naar een hoger plan te brengen.

Wat is daartoe nodig?

Essentieel hierbij is dat iemand zichzelf goed kent. Zelfreflectie leidt tot kennis van het eigen zijn, de eigen waarden. Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? En handel ik daar nog steeds naar? Dit is een voortdurend proces. Zo ontstaat authenticiteit, en waarachtigheid.*

Het zetten van de belangen van anderen op de eerste plaats betekent niet dat men zijn eigen belangen tekort doet. Goed voordoen doet goed volgen. Denk ook hierbij aan een gezonde ouder-kind relatie. Of, met een verwijzing naar de Transactionele Analyse, hoe een ‘Voedende Ouder’ zich opstelt: luisteren, stimuleren, motiveren. Daarbij dient gewaakt te worden voor verstikking of het geven van ongevraagd advies. Een andere valkuil is de ander te willen redden door taken over te nemen terwijl diegene goed in staat is die zelf uit te voeren. Dit vraagt weer om vertrouwen in de ander, en dit ook uitstralen, opdat de ander verantwoordelijkheid zal nemen. Zo ontstaat een cultuur van eigenaarschap (ook wel aangeduid met de Engelse term ‘Ownership’).

In een organisatie waar dienend leiderschap de maat is, wordt geluisterd naar elkaar, geleerd van elkaar en van voortschrijdend inzicht. De mensen die er werken zullen zich gezien en erkend voelen, met plezier werken. Het verzuim zal teruglopen. De organisatie zal groeien en beter in staat zijn te doen waar ze voor staat en de impact maken. Er ontstaat een cultuur van vertrouwen: de enige manier om samenwerking te bevorderen. Creativiteit. Meer vrijheid. Innovatie.
Diezelfde basis van authenticiteit maakt niet alleen leidinggevenden impactvoller. Iedereen in een organisatie vaart er wel bij. Ze zijn betrouwbaar, onvervalst en geloofwaardig. Ze durven zich te uiten en gaan lastige zaken niet uit de weg.

En daarom selecteert Search4better kandidaten voor alle functies hierop.